Vyhledávání v databázi

Jednoduché a spolehlivé vyhledávání

Přístup do databáze českých médií, kde si uživatel může samostatně vyhledávat v archivu od roku 1996 do DNES. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu připraveného našimi analytiky. Články z denního tisku jsou přístupné již od 7.00 hodin v den vydání.

Důležité vlastnosti databáze:

 • Dostupná on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Automatické skloňování klíčových slov, automatické přiřazení relevance vyhledaného článku
 • Možnost ukládání a správy kladených dotazů
 • Funkce zpřesnění dotazu
 • Možnost neomezené délky dotazu
 • Možnost používat logické operátory při tvorbě složitějších dotazů
 • Možnost vyhledávat pomocí našimi analytiky na míru připravených témat
 • Možnost omezení dotazu na konkrétní časové období / média / skupiny médií
 • Možnost řazení výstupů podle vybraných kritérií
 • Možnost hledání jen v hlavičce článků

 

Monitorované zdroje v databázi:

 • Český periodický tisk
 • Pořady z českého celostátního televizního zpravodajství a publicistiky
 • Pořady z českého celostátního i regionálního rozhlasového zpravodajství
 • České internetové servery
 • Vybrané slovenské a anglické internetové servery

 

Něco navíc:

 • Grafické výstupy on-line
 • Možnost ukládání vyhledaných dokumentů ve vlastních on-line zásobnících
 • Možnost uživatelské správy vyhledaných dokumentů v analytickém softwaru ISA
 • Export vybraných článků z databáze ve strukturovaných dokumentech – různé formáty
  (RTF, HTML, CVS, XML, PDF)

 

Dostupné verze:

 • Lite
 • Professional (výstupní formát: RTF, HTML, TXT, PDF)
 • Analytik (výstupní formát: ISA nebo XML)

 

Ukázka produktu:

Jednoduchý vyhledávací formulář

Rozšířený vyhledávací formulář

Možnost zobrazení celých zdrojů

Seznam vyhledaných výsledků

Zobrazení JPG předlohy článku

Zobrazení článku z internetu

Zásobník článků

Grafický výstup ze Zásobníku

Grafický výstup ze Zásobníku